Contact

info@offsoo.nl
+31 (0)344 610501
+31 (0)6 51136969

Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Offsoo bowlingballcleaner Red Perfect 300ml navulflacon

offsoo_bowlingbalcleaner_redperfect_navul
€ 13,50 Gewicht: 300 g


Toepassing

Sterk geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeldvoor bowlingballen met een open structuur.

De toepassing van alcohol en oppervlakte actievestoffen zorgen ervoor dat de meest voorkomendevervuiling zich eenvoudig laten verwijderen. Vervuilingvan baanolie, vingertasten en diverse vervuiling makenuw bal minder reactief, waardoor deze moeilijker
tecontroleren is of minder grip krijgt. Met RED Perfect is dit verleden tijd en behoudt u maximale grip op uwbal. RED Perfect droogt snel en streeploos op enlaat geen enkel residu na. Het product is op elkebowlingbaltegebruiken.
Contains Denatured Alcohol which is approved atanytime by the USBC.

Veiligheid

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij hetinwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draagbeschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houdenvan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.Niet roken. Gebruik explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- en materiaalbehandelingsapparatuur. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen enervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of hethaar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neemeen douche. Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale,regionale, nationale en internationale regelgeving.

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia
minder dan 5 %: parfums.

Gevaarlijke bestanddelen: propaan-2-ol

usbclogo        ideal 150